Skip to main content

Kullanım Şartları

Son güncelleme tarihi: Temmuz 2021

Giriş
ITEL' hoş geldiniz!

ITEL MOBILE LIMITED ve küresel iştirakleri (bundan sonra "ITEL", "biz", "bizim" veya "bize" olarak anılacaktır) işbu belge ile bu Kullanım Şartlarını (bundan sonra "bu Sözleşme" olarak anılacaktır) okuyup anlamanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu belge ITEL ve sizin aranızda akdedilen ve burada belirtilen ITEL Yazılımı, Hizmetleri ve tüm özellikleri ile işlevlerinin, bilgisayarla veya mobil cihazla ya da farklı bir teknoloji, yöntem veya unsurla erişilen ilgili diğer web sitesi veya çevrimiçi teklifin kullanımını düzenler. ITEL sisteminin ve yazılımının (bundan sonra birlikte "Yazılım" olarak anılacaktır) ve ITEL hizmetlerinin (bundan sonra birlikte "Hizmet" olarak anılacaktır) uygun şekilde kullanılması için ITEL cihazınızı kullanmadan veya bu Sözleşmede belirtilen Yazılımı indirmeden önce özellikle Sorumluluk Reddi, Sorumluluk Kısıtlamaları, Gizlilik Politikası, Kullanım Kuralları, İlgili Yasalar, İhtilafların Çözümü ve dikkat etmeniz için kalın harfle veya büyük harfle vurgulanan diğer bölümler dahil olmak üzere bu belgede yer alan hüküm ve koşulları lütfen dikkatle okuyun ve tam olarak anlayın.

1. Bu Sözleşmenin Kabul Edilmesi

1.1 ITEL Cihazı, Yazılımı veya Hizmetini indirerek, yükleyerek, "kaydol" veya "kabul ediyorum" düğmelerine tıklayarak ve/veya bunlara erişerek ya da bunları kullanarak bu Sözleşme ile bağlı olduğunuzu ve bu Sözleşmeye uyacağınızı kabul edersiniz. Bu Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız ITEL Yazılımı veya Hizmetine erişemeyebilir veya bunları kullanamayabilirsiniz.

1.2 ITEL Yazılımı ve Hizmeti 14 yaşın altındaki çocuklar (veya ITEL Yazılımı ya da Hizmetini kullandığınız yargı alanında "çocuk" olarak sayılan yaşta) için tasarlanmamıştır ve bu yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 14 yaşından küçükseniz ITEL Yazılımını veya Hizmetini kullanamazsınız ya da ITEL'e kişisel olarak tanımlanabilir bilgi sağlayamazsınız. 14 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçükseniz (veya ITEL Yazılımı ve Hizmetini kullandığınız yargı alanında reşit olma yaşından küçükseniz) ve "Çocuk" olarak sayılıyorsanız bu Sözleşmeyi ebeveyniniz ya da yasal vasinizle birlikte incelediğinizi ve ebeveyninizin veya vasinizin bu Sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan edersiniz. Bir Çocuğun ITEL Hizmetlerini kullanmasına izin veren bir ebeveyn ya da vasiyseniz şunları kabul edersiniz: (i) Çocuğun ITEL Yazılımı ve Hizmetini kullanmasını gözlemleyeceğinizi; (ii) Çocuğun, içeriklerin internet üzerinden üçüncü taraflara gönderilmesi ve üçüncü taraflardan alınması dahil olmak üzere ITEL Yazılımı ve Hizmetini kullanımı ile ilgili riskleri üstlendiğinizi; (iii) Çocuğun ITEL Yazılımı ve Hizmetini kullanımı sonucunda oluşabilecek tüm yükümlülükleri üstlendiğinizi; (iv) Çocuk tarafından sunulan tüm bilgilerin doğruluğundan ve gerçekliğinden emin olduğunuzu ve (v) Çocuğun ITEL Yazılımı ve Hizmetine erişimi ve bunları kullanımı ile ilgili olarak sorumluluğu üstlendiğinizi ve bu Sözleşme ile bağlı olduğunuzu.

1.3 Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek veya ürün güvenliğinin performansını güçlendirmek için yeni yazılım ve hizmetler geliştirmek üzere yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve yazılım güncellemeleri (yazılım sürümü yükseltmeleri, değişiklikler ve işlevsel mükemmellik dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) veya onarımları zamanında sunacağız. ITEL, ilgili yasalar ve düzenlemeler doğrultusunda bu Sözleşmeyi gerekli olduğu şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Güncellenen Sözleşme orijinal Sözleşmenin yerini alacaktır ve ilgili yasanın belirlediği sürenin sona ermesinin ardından yürürlüğe girecektir. İlgili yasalarda özel bir hüküm yoksa Sözleşme yenileme tarihinde yürürlüğe girecektir. Güncellenen Sözleşme istediğiniz zaman referans olarak alabilmeniz için ITEL Hizmetinin ilgili resmi web sitesinde duyurulacaktır. ITEL Yazılımı veya Hizmetine erişmeye veya bunları kullanmaya devam etmeniz durumunda güncellenen Sözleşmeyi okuduğunuz, kabul ettiğiniz ve bu Sözleşme ile bağlı olduğunuz varsayılır. Güncellenen Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız lütfen ITEL Yazılımını veya Hizmetini kullanmayı durdurun.

2. İzin Verilen Lisans Kullanımları

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olmak üzere ITEL, bu Yazılım ve Hizmete erişmek ve bunları kullanmak üzere size özel olmayan, üçüncü taraflara lisanslanamayan, kişisel, geri alınabilir, sınırlı bir lisans sunmaktadır. Yazılım ve Hizmeti bir ITEL cihazda ticari olmayan amaçlarla yükleyebilir, kullanabilir, görüntüleyebilir ve çalıştırabilirsiniz.

2.1. ITEL sistemi: Google Android veya başka bir markanın işletim sistemine dayanan, ITEL tarafından geliştirilen ve sahiplenilen bağımsız, özel bir işletim sistemini ifade eder. ITEL'in sistem sahipliğine aşağıdakiler dahildir: (i) cihazlarda depolanan kodlar ve ITEL cihazı ile sağlanan diğer entegre yazılım, belgeler, arayüzler, içerikler ve yazı tipleri ve ITEL ya da lisans verenin telif hakları ile korunan tüm materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi; (ii) paragraf (i) ile açıklanan yazılımlarla ilgili güncellemeler ya da yükseltmeler.

2.2 Bu Yazılım: ITEL tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve ITEL sistemi ile gelen sistem uygulama programını ifade eder.

2.3. Bu Hizmet: Bu Yazılım üzerinden kullanıcılara ITEL tarafından sağlanan ilgili farklı hizmetleri ifade eder.

2.3.1 Tarayıcı, kayıt, hesap makinesi, hava durumu, dosya yönetimi, indirme, not defteri, telefon, SMS, kamera, fotoğraf, adres defteri, Bluetooth ve diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Sağlanan çeşitli hizmetler satın aldığınız ITEL cihazına tabidir;

2.3.2 Bu Hizmeti ITEL tarafından sunulan cep telefonları, tabletler ve diğer terminaller üzerinden kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ITEL bu Hizmeti kullananlar için terminal biçimini zenginleştirmeye devam edecektir.

2.3.3 ITEL cihazlarını kullandığınızda bazı yazılım ve hizmetler ayrı kullanıcı sözleşmelerine veya ayrı kurallara sahiptir. Yukarıda belirtilen yazılım veya hizmetleri kullanmadan önce lütfen bunları dikkatle okuyun.

3. Fikri Mülkiyet; Sahiplik

ITEL bu Yazılım ve Hizmet ile ilgili tüm bilgi içeriklerinin (kullanıcı arayüzünün tasarımı, resimler, yazı tipleri, ses vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve size açık olarak sağlanmayan tüm haklarla ilgili olarak fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Telif hakkı, ticari marka ve patent hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıdaki tüm fikri mülkiyet hakları ilgili fikri mülkiyet haklarıyla, haksız rekabeti önleme ve diğer ilgili yasalarla, düzenlemelerle ve ilgili uluslararası antlaşmalarla korunmaktadır. Bu Sözleşmede, ticari satışlar, yeniden üretim ve bu Yazılımı kullanmaya yönelik olarak üçüncü taraflara verilecek izinler gibi açık olarak belirtilmemiş konularda ITEL'in resmi yazılı iznini ayrıca almanız gerekir.

4. Bu Yazılım ve Hizmetin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar

4.1 Bu Yazılımı ve Hizmeti kullanırken aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu eylemleri gerçekleştiremezsiniz:

4.1.1 Hakaret, karalama, şiddet veya bir dine karşı uygunsuz davranış gibi yasaları ve düzenlemeleri, politikaları, kamu düzenini ve uygun teamülleri ve sosyal etiği ihlal eden içeriklerin sunulması, aktarılması, yayılması veya depolanması, başkalarını yanlış yönlendirmek veya kandırmak amacıyla yalan bilgi veya reklam bilgilerinin sunulması, aktarılması, yayılması veya depolanması;

4.1.2 Bu Yazılımın kiralanması, ödünç verilmesi, kopyalanması, değiştirilmesi, bağlanılması, yeniden basılması, derlenmesi, sunulması ya da basılması ve benzer eylemler;

4.1.3 Jailbreak işlemi, ters mühendislik, parçalarına ayırma, kaynak koda değiştirmek veya başka bir şekilde bu Yazılımı yok etmeye çalışmak veya eklentiler, etiketler veya ITEL tarafından yetkilendirilmemiş üçüncü taraf araçlar/hizmetler ile bu Yazılıma erişmek veya bu Yazılımı dağıtmak;

4.1.4 Yazılım verilerinin, Yazılımın çalıştırılması sırasında herhangi bir terminal belleğine yönlendirilmiş verilerinin, Yazılımın çalıştırılması sırasında istemci ve sunucu tarafındaki etkileşimli verilerin, Yazılımın çalıştırılması için gerekli sistem verilerinin kopyalanması, değiştirilmesi, eklenmesi, silinmesi, takma yöntemiyle çalıştırılması veya Yazılımın çalıştırılması sırasında oluşan talimatların ve verilerin değiştirilmesi veya sahtelerinin oluşturulması ile yazılımın işlevlerinin veya çalışma unsurlarının eklenmesi, silinmesi veya değiştirilmesi ya da ticari amaçlarla olsun olmasın yukarıdaki amaçlar için kullanılan yöntemlerle Yazılımın çalıştırılması veya kamuya açık şekilde yayılması;

4.1.5 Yasaları ve düzenlemeleri, politikaları, kamu düzenini, uygun teamülleri ve sosyal etiği ihlal eden veya ITEL'in yazılı olarak yetkilendirmediği eylemleri gerçekleştirmek.

4.2 ITEL Yazılımı veya ITEL Yazılımı tarafından sağlanan hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını (sadece burada belirtilen kısıtlamanın ilgili yasa veya ITEL Yazılımı ile birlikte gelen açık kaynak bileşenlerinin kullanımını düzenleyen lisanslama koşullarının izin verdiği ölçüde) kopyalayamaz (aksi bu Sözleşme ile açıkça belirtilmemişse), kaynak koduna ayıramaz, ters mühendislik yapamaz, parçalarına ayıramaz, kaynak kodundan türev oluşturamaz, şifresini çözemez, değiştiremez veya türev çalışmalar oluşturamazsınız, üçüncü taraflara bunu yaptırmayacağınızı veya üçüncü tarafların bunu yapmasını sağlamayacağınızı kabul edersiniz. ITEL Yazılımına eklenmiş veya Yazılımın içinde yer alan özel bildirimleri (ticari marka ve telif hakkı bildirimleri dahil) sökmeyeceğinizi, okunaksız hale getirmeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi kabul edersiniz.

5. Bu Yazılım ve Hizmetin Kullanım Kuralları

5.1 Bir ITEL cihazı kullanmayı tercih ettiğinizde bu Sözleşmede belirtilen haklar ve yükümlülüklere uyacağınızı anlar ve kabul edersiniz.
5.2 ITEL farklı cihazlar için yazılımın birden çok sürümünü geliştirebileceği için indirmek için uygun yazılımı seçmeniz ve doğru şekilde yüklemek için ipuçlarını takip etmeniz gerekir.
5.3 Daha kaliteli ve güvenli hizmetler sunmak adına ITEL bu Yazılımı yüklemeniz sırasında farklı bir yazılım yüklemenizi önerebilir. Bunları yüklemeyi ya da yüklememeyi tercih edebilirsiniz.
5.4 İş geliştirme planları veya adli, idari ve düzenleyici otoritelerin gereksinimleri doğrultusunda Yazılım ve Hizmetin ITEL tarafından askıya alınabileceğini veya durdurulabileceğini anlar ve kabul edersiniz.
5.5 İlgili yasalar izin vermediği sürece ve ITEL'in yazılı izni olmadan ITEL Yazılımı ve Hizmetini kullanamaz veya başka bir şekilde dış aktaramaz veya yeniden dışa aktaramazsınız.

6. Bu Yazılım ve Hizmeti Kullanımınız ile ilgili Hususlar

6.1 Bu Yazılımın belirli bir hizmetini kullandığınızda ilgili özellikleri elde etmek için cihazınızla ilgili izinler ve arayüzler gerebileceğini ve belirli hizmetler için ayrı bir kullanıcı sözleşmesi gerekebileceğini tam olarak anlar ve kabul edersiniz. Bu hizmeti kullanmadan önce yukarıda belirtilen ilgili sözleşmeler ve kuralları dikkatle okuyun.

6.2 ITEL, yetkilendirme istekleri, reklam bilgileri ve promosyon bilgileri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu Hizmeti sağlama sürecinde her türlü bilgiyi size görüntüleme hakkına sahiptir. Bilgiler sistem mesajları veya açılır pencereler şeklinde görüntülenebilir. Belirli bilgileri almayı kabul etmezseniz ilgili hizmeti iptal edebilirsiniz, bu durum ilgili hizmet işlevinin kullanılamamasına yol açabilir;

6.3 Şunu anlar ve kabul edersiniz: ITEL bu Hizmeti kullanımınız sırasında veri depolama güvenliğinizi korumak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir ancak ITEL aşağıdaki durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla eksiksiz bir garanti sunamaz:

6.3.1 Yasaların izin verdiği ölçüde ITEL bu Yazılım ve Hizmette ilgili verileri silmenizden veya depolama hatasından sorumlu değildir;

6.3.2 ITEL, saklama süresini uzatmayı kabul etmeniz veya yasaların başka bir şekilde izin vermesi durumu hariç tutulmak üzere verileri iş geliştirme için gereken minimum süre boyunca saklayacaktır. ITEL ayrıca kendi takdirine bağlı olarak ITEL Cihazı veya bu Yazılımda maksimum veri depolama alanına karar verme hakkına sahiptir. Kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda bu Yazılım ve Hizmette yer alan ilgili verileri kendiniz yedekleyebilirsiniz.

6.4 kendi kullanımınız. Bu Yazılımın belirli bir sürümünü kullanırken veya ITEL tarafından geliştirilen bir uygulamanın ilgili sayfaların girerken; size daha iyi bir hizmet deneyimi sağlamak adına ITEL tarafından sağlanan gerçek sürüme bağlı olarak terminal cihazınıza yüklenen uygulamanın yükleme konumu, boyutu ve kullanıcı arayüzü gibi gerekli bilgilerin değiştirilebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

6.5 Bu Yazılımı kullanırken bir hesaba kaydolmanız gerekirse kayıtlı hesap bilgilerinin ve hesap şifresinin uygun şekilde güvende tutmaktan sorumlu olduğunuzu ve yayınladığınız tüm içerikler ve bunların sonuçları dahil olmak üzere ITEL cihaz ile kaydolduğunuz hesap altında gerçekleşen tüm eylemlerden sorumlu olduğunuzu tam olarak anlar ve kabul edersiniz.

6.6 Bu Hizmeti kullanırken eriştiğiniz içerikleri kendiniz muhakeme edeceksiniz ve içeriklerin doğruluğu, eksiksizliği veya uygulanabilirliğine dayanılması sonucunda oluşacak riskler dahil olmak üzere söz konusu içeriklerin kullanımından doğan riskleri üstleneceksiniz. ITEL yukarıdaki riskler nedeniyle maruz kalacağınız kayıplar veya zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve yüklenmez.

6.7 ITEL, bu Sözleşme hükümlerini ihlal ettiğinizi öğrenir veya üçüncü taraflardan bu yönde bir bildirim alırsa ITEL; istediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan ilgili içerikleri silme ve koruma, ilgili ITEL hesabını veya Hizmetin tamamını kullanımınızı askıya alma veya sonlandırma, yasal sorumluluk incelemesi gerçekleştirme ve farklı önlemler alma hakkına sahiptir. Bu Sözleşmenin bir hükmünü ihlal etmeniz ve bunun sonucunda herhangi bir üçüncü tarafın zarar görmesi durumunda bunun tüm sorumluluğunu siz üstleneceksiniz ve ITEL'in bundan dolayı maruz kaldığı (olası idari cezalar, avukat ücretleri, inceleme ve delil toplama ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) zararları ITEL'e ödeyeceksiniz.

7. Bu Sözleşmenin Güncellenmesi

Size ilgili Hizmeti saha iyi sağlamak ve bu Yazılımın güvenliğini garanti altına almak üzere bu Yazılımı ve ilgili Hizmetleri (yazılımın değiştirilmesi, yazılım yükseltmeleri, işlevlerin kısmen devre dışı bırakılması, işlevlerin güçlendirilmesi, yeni işlev geliştirme, yazılım değiştirme ve işlev iyileştirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) zaman zaman güncelleyebiliriz. İlgili sürümü ihtiyaçlarınız doğrultusunda yükseltip yükseltmemeyi tercih edebilirsiniz. ITEL cihazı ile ilgili daha iyi bir hizmet deneyimi almanızı kolaylaştırmak ve ilgili yasalara uymak adına bu Yazılım varsayılan olarak sizin için otomatik yükseltme ve güncellemeyi etkinleştirebilir. Yazılım ayarlarında bu işlevi etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi tercih edebilirsiniz. Bu tür güncellemelerle ilgili olarak; size uygun şekilde (sistem bildirimleri, site mesajları, duyurular, uygulama mağazası güncelleme bildirimleri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bilgilendireceğiz ve güncellenmiş sürümü kabul edip etmeme hakkına sahipsiniz. En yeni sürüme güncellemek kullanıcı deneyiminizi iyileştirebilir. ITEL tarafından sağlanan güncellenmiş sürümü kabul etmemeye karar verirseniz Yazılımın ciddi güvenlik risklerine maruz kalabileceğini veya Yazılımın kullanılamaz veya tutarsız hale gelebileceğini bilirsiniz. Yazılımın güncellenmemesi Yazılımın bazı işlevlerinin sınırlanmasına veya kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

8. Üçüncü Taraflarca Sağlanan Yazılım ve Hizmetler

8.1 ITEL cihazını kullanmanızı kolaylaştırmak adına bu Yazılım veya Hizmet üçüncü taraf yazılım veya hizmetler kullanabilir; bu tür bir kullanım ve erişimin sonuçları üçüncü tarafça (bu Yazılım ve bu Hizmet üzerinden ulaştığınız üçüncü tarafça sağlanan hizmetler ve içerikler veya ITEL'in açık platformu üzerinden belirtilen üçüncü tarafça erişme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sağlanır. Bu Sözleşmenin hükümlerine ek olarak ITEL cihazında üçüncü taraflarca sağlanan yazılım ve hizmetleri kullanırken söz konusu üçüncü tarafların kullanıcı sözleşmelerine uymanız gerekir. ITEL üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve geçerliliğine ve diğer belirgin olmayan risklere dair herhangi bir garanti sunmaz ve bunların kullanımından doğan ilgili riskler ve sorumlulukları tamamen siz üstlenirsiniz.

8.2 Üçüncü taraf yazılım veya hizmetlerinin ITEL cihazında önceden yüklü olmasına veya kendiniz etkinleştirip abone olmanıza bakılmaksızın güvenliğiniz, üçüncü tarafların sağladığı hizmetler ve içeriklerin güvenliği, doğruluğu ve geçerliliği ile diğer belirgin olmayan risklere dair ITEL'in hiçbir şekilde açık ve zımni garanti vermediğini anlar ve kabul edersiniz.

8.3 Siz ve yukarıda belirtilen üçüncü taraf yazılım ve hizmet sağlayıcılar arasında oluşacak her türlü ihtilaf siz ve ilgili üçüncü taraf arasında çözülecektir ve varsa ilgili sorumlulukları siz yükleneceksiniz.

9. Ücretler ve Reklam

Bu Yazılım ve Hizmetin şu anda size ücretsiz olarak sunulmasına karşın Hizmetimizin sürekli yenilenmesi yanında ITEL tarafından sağlanan Yazılım veya Hizmetin belirli bir kısmı için ödeme yapmanız gerekebileceğini anlar ve kabul edersiniz. ITEL gelecekte Hizmete ücret gerektiren özellikler ve işlevler ekleme hakkını saklı tutar. ITEL ayrıca ITEL Yazılımı ve Hizmeti ile ilgili size reklam görüntüleme hakkını saklı tutar. Bu Yazılımdaki ücretli yazılım ve hizmeti kullanmaya başlamadan önce sizi açık şekilde bilgilendireceğiz ve söz konusu ücretli yazılım veya hizmeti kabul edip kullanmayı tercih edip etmemek sizin seçiminize kalır. Bu gibi bir durumda söz konusu ücretli yazılımı veya hizmeti lütfen talimatlarımız doğrultusunda kullanın (hizmet ücreti standartları, ödeme şartları ve hizmet kuralları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla). Söz konusu ücretli yazılım ve hizmetleri, ilgili kuralları ve ücretleri ödemeyi açık şekilde kabul ettikten sonra kullanabilirsiniz.

bir ITEL cihazı satın alma, internet erişim ücretleri, SMS ücretleri gibi kaynaklar ve Yazılımın katma değerli hizmetleri için ücret ödeme sizin sorumluluğunuzdadır.

10. Gizlilik Politikası

ITEL Cihazı, Yazılımı ve Hizmetleri kullanırken ITEL'in size Hizmetleri sağlayabilmek için kişisel verilerinizi toplaması gerekebilir. ITEL kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir ve ITEL'in kişisel verilerinizi toplama, kullanma, depolama, aktarma ve açıklama yöntemlerini ayrıntılı şekilde açıklayan ITEL Gizlilik Politikasını hazırlamıştır. Hizmetleri indirerek, yükleyerek veya kullanarak bu Sözleşme ve ilgili Gizlilik Politikasının hükümlerinin üzerinizde bağlayıcı olduğunu ve ITEL'in bu Gizlilik Politikası doğrultusunda gizliliğinizi koruyacağını kabul edersiniz.

11. Sözleşmenin Feshi ve İhlali

ITEL davranışlarınızın bu Sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığını değerlendirme hakkına sahiptir. İlgili yasaları ve düzenlemeleri ihlal ettiğiniz kanaatine varılırsa veya bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymamanız durumunda, ihlalin ciddiyetine bağlı olarak ITEL ve lisans verenleri, önceden haber vermeksizin ihlale neden olan içeriği silme, ITEL Yazılımını ve Hizmetini kullanımınızı sınırlandırma, ihlal etme veya sonlandırma ve ITEL'in uygun gördüğü diğer önlemleri alma hakkına sahiptir. Ayrıca uygunsuz davranışınızla ilgili yükümlülüklerden sorumlu tutulacaksınız. Sonlandırmanın ardından bu Yazılımı ve Hizmeti kullanmayı durdurmanız, ITEL cihazınıza halihazırda kopyalanan ve/veya yüklenen tüm Yazılım ve ilgili malzemeleri derhal silmeniz gerekir.

12. Tazminat

ITEL'i, ana şirketini, bağlı şirketlerini ve iştiraklerini ve bunların tüm görevlilerini, yöneticilerini, temsilcilerini ve çalışanlarını ve ITEL adına hareket eden tarafları, (i) ITEL Hizmetlerinde görüntülenen ITEL Hizmetlerinin veya ürünlerinin sizin veya herhangi birinin bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olmayan bir şekilde kullanması, (ii) sizin veya ITEL hizmetlerini kullanmasına izin verdiğiniz herhangi birinin bu Sözleşme ile ilgili gerçekleştirdiği ihlalden veya (iii) ITEL Hizmetlerinde görüntülenen ITEL Hizmetleri ve ürünlerini kullanmanızdan veya bunların kullanılmasına izin verdiğiniz herhangi birinin kullanımından dolayı yasaların, düzenlemelerin veya üçüncü tarafların haklarına yönelik ihlallerden dolayı; makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere üçüncü tarafların her türlü talepleri, eylemleri, yükümlülükleri, kayıpları, hasarları, hükümleri, maliyetleri ve masrafları (birlikte "Tazminatlar") tazmin edecek, söz konusu ITEL ve taraflarını serbest kılacak ve masun tutacaksınız.

13. SORUMLULUK REDDİ

13.1 GARANTİ REDDİ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE ITEL YAZILIMI VE HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ" VE "SUNULDUĞU ŞEKİLDE", (VARSA) BU YAZILIM VE HİZMETLE İLGİLİ OLARAK TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YANITLARIN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİ, SONUÇLAR, İŞÇİLİK, VİRÜS BULUNMAMASI VE İHMAL BULUNMAMASINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER, GÖREVLER VEYA KOŞULLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN SUNULMAKTADIR.

13.2 BU YAZILIM CİHAZINIZIN VERİLERİNİ YOK ETMEK VEYA GİZLİLİK BİLGİLERİNİZİ TOPLAMAK İÇİN TASARLANAN HERHANGİ BİR KÖTÜ AMAÇLI KOD İÇERMEZ. ITEL AYRICA BU YAZILIM VE HİZMETİN GÜVENLİ, HIZLI, ETKİN, DOĞRU, GÜVENİLİR VE SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN AZAMİ ÇABAYI GÖSTERECEKTİR ANCAK MEVCUT TEKNOLOJİLERİN SINIRLARI DOĞRULTUSUNDA BU YAZILIM VE İLGİLİ HİZMET ÇEŞİTLİ TUTARLI OLMAYAN FAKTÖRLERDEN ETKİLENEBİLİR; ITEL, YAZILIMIN TÜM YAZILIM VE DONANIM SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLDUĞUNA VEYA HATASIZ OLDUĞUNA, KESİNTİ OLMAKSIZIN ÇALIŞABİLECEĞİNE VEYA YAZILIM VEYA İLGİLİ HİZMETTEKİ BİR HATANIN DÜZELTİLEBİLECEĞİNE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VEYA BU YÖNDE BİR BEYANDA BULUNMAZ. UYUMSUZLUK VEYA YAZILIM ARIZASI GİBİ BİR DURUMDA LÜTFEN TEKNİK DESTEK İÇİN BİZE BAŞVURUN. UYUMLULUK SORUNU ÇÖZÜLMEZSE BU YAZILIMI SİLEBİLİRSİNİZ. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ITEL BU DURUMDAN DOLAYI YAŞADIĞINIZ KAYIPLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

14. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANMASI

İLGİLİ YASALARCA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE HİÇBİR KOŞULDA ITEL, BAĞLI KURUMLARI, ÜST YÖNETİMİ, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA ARACILARI; YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA FARKLI BİR BİÇİMDE) VE ITEL'IN BU TÜR HASARLARIN OLUŞABİLECEĞİNE DAİR BİLGİLENDİRİLMESİ DURUMUNDA BİLE GERÇEKLEŞME NEDENİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK: (i) HİZMETİ KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZ, (ii) AKTARIMLARINIZ VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ŞEKİLDE ERİŞİLMESİ VEYA BUNLARIN YETKİSİZ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ; (iii) HİZMETTE VEYA HİZMET ÜZERİNDEN AKTARIMLARINIZIN VEYA VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, BOZULMASI VEYA BUNLARIN KULLANILAMAMASI, (iv) HİZMET ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN BEYANLARI VEYA İŞLEMLERİ VE (v) HİZMET İLE İLGİLİ HERHANGİ FARKLI BİR KONU DOĞRULTUSUNDA KÂR KAYBI, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI İLE İLGİLİ ZARARLAR VEYA DİĞER SOYUT HASARLARDAN VEYA KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN DOĞRUDAN, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖZEL, BAĞLI VEYA ÖRNEK ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI ALANLARINDA KİŞİSEL YARALANMA VEYA RASTLANTISAL YA DA BAĞLI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERİLMEZ; BU NEDENLE BU SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

AYNI ZAMANDA ITEL'İN KAYIPLARINIZLA İLGİLİ SAĞLAYACAĞI AZAMİ TAZMİNAT, TAZMİNAT SÜRECİNİN BAŞLATILMASINDAN ÖNCE 12 AY İÇİNDE İLGİLİ ITEL CİHAZINI, YAZILIMINI VEYA HİZMETLERİNİ (ÜCRETLİ HİZMET SÖZ KONUSU İSE) KULLANMAK/SATIN ALMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ AŞAMAZ. BÖLGENİZDEKİ YASALAR BİR SÖZLEŞME İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMİYOR OLABİLİR. BU DURUMDA İLGİLİ YASALAR VE DÜZENLEMELER GEÇERLİ OLACAKTIR.

15. Geçerli Yasalar ve İhtilafların Çözümü

15.1 Geçerli Yasalar. Bu Sözleşmenin yürütülmesi, yerine getirilmesi, yorumlanması, değiştirilmesi ve ihtilafların çözümlenmesi ile ilgili olarak, ihtilaflı yasa hükümleri hariç tutulmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi yasaları geçerli olacaktır. Bu Sözleşmenin Hong Kong'da imzalandığını kabul edersiniz.

15.2 Hakemlik. Bu Sözleşme doğrultusunda siz ve ITEL arasında herhangi bir ihtilaf veya çekişme öncelikle dostane müzakere çerçevesinde uzlaştırılacaktır. Dostane müzakere çerçevesinde uzlaştırma mümkün olmazsa ITEL şirketi, direktörleri, aracılar ve ITEL şirketinin çalışanlarına karşın ITEL Hizmetlerinden doğan, bu Hizmetlerle ilişkili veya bu Hizmetlere bağlı her türlü tazminat, ihtilaf veya çekişme (sözleşme, haksız fiil veya farklı bir durumda) HKIAC kuralları doğrultusunda bir (1) hakem ile Hong Kong Uluslararası Hakemlik Merkezi (HKIAC) tarafından ele alınacaktır. Hakemlik süreci Hong Kong, Çin'de gerçekleştirilecek ve tüm hakemlik süreci ile tüm savunma metinleri ve yazılı deliller İngilizce dilinde olacaktır; ve hakemler tarafından verilen karar üzerine yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede hüküm verilebilir. ITEL'e karşı taleplerinizi herhangi bir grup veya temsili dava veya toplu davada davacı veya davaya taraf olarak değil, yalnızca bireysel olarak ileri sürmenize izin verilecektir.

16. Genel Hükümler

16.1 Başlık. Bu Sözleşmedeki tüm hükümlerin başlıkları sadece referans amaçlıdır, kendi başlarına herhangi bir anlam içermez ve bu Sözleşmenin anlamını yorumlamak adına temel olarak kullanılamaz.

16.2 Bölünebilirlik. Bu Sözleşmedeki herhangi bir hüküm veya koşulun herhangi bir nedenle herhangi bir yargı otoritesi veya idari otorite tarafından geçersiz veya yürütülemez kılınması durumunda söz konusu karar Sözleşmenin kalan hükümlerinin ve koşullarının geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemeyecektir ve bu Sözleşmenin kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacak ve hükümleri doğrultusunda ele alınacaktır.

16.3 Diller. Bu Sözleşme İngilizce, Arapça ve diğer dillerde hazırlanmışsa. Herhangi bir farklılık olması durumunda sözleşmenin İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

16.4 Feragat Edilemezlik. ITEL'in herhangi bir zamanda ITEL Hizmetlerinin herhangi bir hükmünü yerine getirememesi veya ITEL'in herhangi bir zamanda sizden ITEL Hizmetlerinin herhangi bir hükmünü yerine getirmenizi talep edememesi durumunda bu, söz konusu hükümlerden şimdi ya da gelecekte feragat edildiği anlamına gelmez veya ITEL'in söz konusu hükmü bundan sonra yürütme hakkını herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. ITEL'in ITEL Hizmetleri ile ilgili herhangi bir hükümden, koşuldan veya gereksinimden açık bir şekilde feragat etmesi gelecekte söz konusu hüküm, koşul veya gereksinime uyma zorunluluğundan feragat edildiği anlamına gelmez.

16.5 Sözleşmenin Tamamı. Bu Sözleşme, Yazılımı kullanımınızı düzenleyen ve sizinle ITEL arasındaki sözleşmenin tamamını ifade eder ve Yazılımın kullanımı ile ilgili sizin ve ITEL arasındaki önceden akdedilen sözleşmelerin yerini alır. Bununla birlikte açık kaynak yazılımlarını, üçüncü taraf içerikleri veya farklı ITEL hizmetlerini kullandığınızda ya da satın aldığınızda ek hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.